El laboratorio de Galloplast ha evolucionado de forma exponencial en los últimos años, fruto de las inversiones realizadas en instrumentación y formación.

 
 
L’equip més important en el laboratori de color és l’espectrofotòmetre, i Galloplast ha incorporat aquest any un aparell d’última generació, que ens permet ser més àgils en el control i desenvolupament de productes.
 
 
Estem equipats amb aparells que ens permeten reproduir les aplicacions dels nostres clients, podent observar les propietats del nostre producte en condicions molts properes a les reals.
 
Dues injectores
 
Dues línies de cast-film
 
Línia de film bufat
 
 
La qualitat dels nostres productes és l’eix fonamental de la nostra manera de fer, i per tal d’assegurar-la dia a dia, disposem dels següents aparells:
           
Espectrofotòmetre
           
        Mesurador d’humitat
 
  Microscopi + software de tamany de particules
 
  Mesurar fluïdesa (MFI)
 
  Extrusora per mesurar qualitat de dispersió. Filter Test (Filter Pressure Value)
 
 
La gran aposta de Galloplast és la caracterització de productes mitjançant instruments de alta gama:
 
Calorímetre Diferencial d’Escombratge (DSC)
 
Espectrofotòmetre FT-IR
 
Anàlisi TermoGravimètric (TGA)

El equipo más importante del laboratorio de color es el espectrofotometro, y Galloplast ha incorporado este año un aparato de última generación que nos permite ser más agiles en el control y desarrollo de productos.

Estamos equipados con aparatos que nos permiten reproducir las aplicaciones de nuestros clientes, pudiendo observar las propiedades de nuestro producto en condiciones muy cercanas a las reales.

 • Dos inyectoras
 • Dos lineas de cast-film
 • Linea de film bufado

 

La calidad de nuestros productos es el eje fundamental de nuestra forma de hacer las cosas y con el objetivo de asegurarla cada dia, disponemos de los siguientes equipos:     

 • Espectrofotometro
 • Medidor de humedad
 • Microscopio + software de tamaño de particulas
 • Medidor de fluidez (MFI)
 • Extrusora para medir la calidad de la dispersión. Filter Test (Filter Pressure Value)

 

La gran apuesta de Galloplast es la caracterización de productos mediante instrumentos de alta gama:

 • Calorímetro Diferencial de Barrido (DSC)
 • Espectrofotometro FT-IR
 • Analisis TermoGravimetrico (TGA)