El desenvolupament de colors atractius i que fixin l'atenció és un objectiu per a les joguines i els articles esportius.

GALLOPLAST dissenya juntament amb els seus clients aquests colors, respectant les més estrictes exigències de la legislació vigent.

Una aplicació en expansió en aquest mercat és la de la gespa sintètica, a la qual subministrem productes COMBI que aporten color i additius.

La nostra companyia es caracteritza per la consistència de la seva producció, assegurada pel seu estricte control de qualitat.

Productes: