Els plàstics utilitzats en agricultura han de satisfer el "cicle de vida" especificat per a la majoria de les seves aplicacions.

El coneixement dels additius és essencial. GALLOPLAST amb un ampli Know-how en aquest camp és un partner privilegiat per als seus clients.

Com a exemples de productes finals citarem els hivernacles, malles d'ombrejat, tutorials etc...

Productes: