Per a la fabricació de concentrats de color amb terminis de lliurament 48/72 hores, Galloplast disposa d'una bateria d'extrusores de petita grandària que aporten la flexibilitat necessària per poder dur a terme aquesta comesa.

Les grandàries òptimes per aquest grup d'extrusores són lots de 25 a 500kg.

Les diferents configuracions de les nostres línies d'extrusió, dedicades a aquest tipus de productes, aporten al mercat un ampli rang de possibilitats, amb formulacions especials, pigments d'efecte i la possibilitat d'adaptar la nostra tecnologia a les necessitats específiques dels nostres clients. Tot això, sempre sota les més estrictes exigències de qualitat.