La qualitat dels nostres productes és el nostre objectiu i raó de ser.

Realitzem estrictes controls de color per assegurar la seva continuïtat al llarg dels diferents lots.

Un altre factor determinant de la qualitat del nostre producte és la dispersió. Realitzem controls especialment dissenyats per mantenir el nivell més alt d'exigència.

La gran diversitat d'instruments que disposem, ens permeten analitzar diversos paràmetres com la fluïdesa, la densitat, la humitat, l'opacitat, la dispersió oel color dels nostres productes.