El nostre ampli coneixement en el maneig de tot tipus de materials plàstics, els diferents sistemes de barreja previs a l'extrusió, una llarga experiència en tècniques d'extrusió i el nostre propi know-how del procés (configuració de cargols, fixació de paràmetres d'extrusió) ens permet ser un partner privilegiat per als nous desenvolupaments dels nostres clients. D'aquesta manera aconseguim estandarditzar el procés de producció de forma estable i segura.

La tecnologia de la qual disposem i nostra gran flexibilitat en el “Compounding Service” ens converteix en un partner amb capacitat de resoldre els problemes que es presenten en les fases inicials de tot nou desenvolupament.

Podem col·laborar amb empreses, centres R+D, organitzacions tecnològiques, etc..., que necessiten un partner capaç de dur a terme l'engegada de projectes, a escala de planta pilot. En aquest sentit, la nostra comesa és ajudar als nostres clients a estandarditzar un procés a escala real amb la major qualitat i eficiència energètica possible. Tot això ho fem sota els criteris de seguretat i compromís mediambiental que la legislació vigent exigeix.

Per a més informació contactin amb el departament de Compounding Service:
r&d@galloplast.com